FILMY

LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA ( LHS ) 

09.08.2018r. | Jeżówka |  ST40s-24+ ST40s-18 LHS ze składem towarowym podąża w kierunku Sędziszowa.
Nr 28
09.08.2018r. | Jeżówka |  ET41-163 PKP Cargo ze składem towarowym podąża w kierunku Olkusza oraz ST40s-13 LHS ze składem towarowym w kierunku Sędziszowa.
Nr 27
29.07.2013 | Sławków | Duet ST44-2038+ST44-2046 luzem pokonuje most rzeki Biała 
Przemsza i udaję się w stronę Sędziszowa.
Nr 26
29.07.2013  | Bukowno | Duet ST44-2003+ST44-2030 ze składem towarowym mija wiadukt nad linią 62 i udaję się w stronę Sławkowa.
Nr 25
29.04.2013 | Sławków | Duet ST40s-05+ST40s-01 ze składem towarowym mija most na rzece Biała Przemsza i udaję się na rozładunek.
Nr 24
29.04.2013  | Bukowno | Duet ST40s-01+ST40s-05 ze składem towarowym mija wiadukt nad linią 62 i udaję się w stronę Sędziszowa.
Nr 23
29.04.2013  | Sławków - Bukowno |  Duet ST44-2061+ST44-2031 ze składem towarowym udaję się w stronę Sędziszowa.
Nr 22
29.04.2013  | Sławków - Bukowno |  Duet ST44-2056+ST44-2062 ze składem towarowym udaję się w stronę Sędziszowa. Pozdrowienia dla maszynisty.
Nr 21
29.04.2013  | Sławków | Duet ST40s-15+ST40s-08 ze składem towarowym mija most na rzece Biała Przemsza i udaję się w stronę Sędziszowa. Bonus w postaci  dzików lhs na końcu filmu.
Nr 20
02.08.2011 Linia Hutnicza Szerokotorowa ST44-2062 ze składem na najwyższym wiadukcie LHS znajdującym się w Charsznicy.
Nr 19
02.08.2011 Linia Hutnicza Szerokotorowa podbijarka torowa z wagonem socjalnym typu Xha na odcinku Zarzecze - Kępie.
Nr 18
02.08.2011 Linia Hutnicza Szerokotorowa ST44-2062 ze składem tłucznia na odcinku Zarzecze - Kępie.
Nr 17
ST44-2061+ST44-2001 LHS ze składem próżnych węglarek udaję się w stroną Sędziszowa. Data: 2010 12 29
Nr 16
Para Batmanów ST40s-03+ST40s-06 LHS ze składem mieszanym podąża w kierunku Bukowna mijając wiadukt z linią normalnotorową D29-8 Warszawa - Kraków. Data: 2010 12 29
Nr 15
ST44-2025 LHS ze składem wagonów krytych udaje się w stronę Bukowna. Data: 2010 12 29
Nr 14
ST44-2008+ST44-2018 LHS ze składem węglarek pędzi w stronę Kozłowa mijając wiadukt z linią normalnotorową D29-8 Warszawa - Kraków. Data: 2010 12 29
Nr 13
ST44-2038 ze składem towarowym na odcinku Sławków - Bukowno. Zjazd z wiaduktu w Bukownie Przymiarkach. Data: 2010 05 04
Nr 12
ST40s-08+ST40s-03 ze składem towarowym na odcinku Bukowno Sławków, podjazd pod wiadukt w Bukownie Przymiarkach. Data: 2010 05 04
Nr 11
DS-2-03 KOLZAM na wiadukcie w Bukownie Przymiarkach. Data: 2010 05 04
Nr 10
ST44-2038 na odcinku Sławków - Bukowno mija wiadukt LHS w Bukownie Przymiarkach. Wiadukt w Przymiarkach posiada najdłuższe przęsło wśród istniejących na LHS wiaduktach. Data : 2010 05 04
Nr 9
ST40s-06+ST40s-03 ze składem towarowym na moście rzeki Biała Przemsza w Sławkowie LHS. Data: 2009 07 17
Nr 8
ST40s-03+ST40s-06 skład towarowy w kierunku Sławkowa LHS uchwycony w rejonie Bukowna Przymiarek. Data: 2009 07 17
Nr 7
ST44-2010+ST44-2007 Skład z rudą żelaza w kierunku Sławkowa LHS, lokomotywa pomocnicza z tyłu składu ST44-2004. Data: 2009 07 13
Nr 6
ST40s-05+ST40s-07 Mijanka składów LHS w miejscowości Kępie. Skład towarowy w stronę Sławkowa. Data: 2009 07 13
Nr 5
ST40s-10+01+ST44-2011+04 Kępie LHS Mega skład lokomotyw, wyjazd w kierunku Sędziszowa. Data: 2009 07 13
Nr 4
ST44-2042+ST44-2050 z towarem pokonują wiadukt w Kozłowie nad linią kolejową Warszawa-Kraków D29-8 CMK. Data: 2008 11 10
Nr 3
Podwójna trakcja spalinowa ST44 z towarem na odcinku Bukowno-Sławków. Data: 2008 01 02
Nr 2
LHS ST44-2036 + ST44-2049 z towarem na wiadukcie w Bukownie Przymiarki, w dole linia kolejowa D29-62. Data: 2008 01 02
Nr 1
Powrót do strony Filmy Kolejowe.