RESKO KOLEJ PODZIA£

 


Resko
Kolej


Likwidacja
W¹skotorówki


Likwidacja
Normalnotorowa


Wyburzenie
Dworca

Powrót do Galerii.