LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA ( LHS ) 

09.08.2018r. | Jeżówka |  ST40s-24+ ST40s-18 LHS ze składem towarowym podąża w kierunku Sędziszowa.
Nr 20 Materiał filmowy. 
09.08.2018r. | Jeżówka |  ST40s-13 LHS ze składem towarowym podąża w kierunku Sędziszowa.
Nr 19 Materiał filmowy.


29.07.2013r. | Sławków - Bukowno |
1. Duet ST44  ze składem towarowym mija most na rzece Biała Przemsza i udaję się w kierunku Bukowna.
2.
ST44-2038+ST44-2046 luzem pokonuje most rzeki Biała Przemsza i udaję się w stronę Sędziszowa.  Materiał filmowy.
3. Duet ST44-2003+ST44-2030 ze składem towarowym mija wiadukt nad linią 62 i udaję się w stronę Sławkowa. Materiał filmowy.
Nr 18
29.04.2013r. | Sławków | Duet ST40s-05+ST40s-01 ze składem towarowym mija most na rzece Biała Przemsza i udaję się na rozładunek.
Nr 17  Film.


29.04.2013r. | Sławków - Bukowno |
1. Duet ST40s-15+ST40s-08 ze składem towarowym mija most na rzece Biała Przemsza i udaję się w stronę Sędziszowa. Bonus w postaci  dzików lhs na końcu filmu.   Materiał filmowy.
2.
Duet ST44-2056+ST44-2062 ze składem towarowym udaję się w stronę Sędziszowa. Materiał filmowy.
3. 
ST44-2061+ST44-2031 ze składem towarowym udaję się w stronę Sędziszowa.  Materiał filmowy.
4. 
ST40s-01+ST40s-05 ze składem towarowym mija wiadukt nad linią 62 i udaję się w stronę Sędziszowa.  Materiał filmowy.
Nr 16

02.08.2011r. | Zarzecze - Kępie |
1.  
ST44-2062 ze składem na najwyższym wiadukcie LHS znajdującym się w Charsznicy. Materiał filmowy.
2,3. 
ST44-2062 ze składem tłucznia podąża w kierunku Sędziszowa.  Materiał filmowy.
4.
Szerokotorowa podbijarka torowa z wagonem socjalnym typu Xha podąża w kierunku Sędziszowa.  Materiał filmowy.
Nr 1529.12.2010r. | Kozłów |
1. ST44-2061+ST44-2001 LHS ze składem próżnych węglarek udaję się w stroną Sędziszowa. Materiał filmowy.
2, 3. ST44-2043+ST40s-03 ze składem towarowym podąża do Sławkowa.
4. ST44-2008+ST44-2018 LHS ze składem węglarek podąża w stronę Kozłowa mijając wiadukt z linią normalnotorową D29-8 Warszawa - Kraków. Materiał filmowy.
5. Para Batmanów ST40s-03+ST40s-06 LHS ze składem mieszanym podąża w kierunku Bukowna. Materiał filmowy.
6. ST44-2025 LHS ze składem wagonów krytych udaje się w stronę Bukowna.  Materiał filmowy.
7. ST40s-03 luzem podąża w kierunku Sędziszowa.
8. Drezyna DS-2-03 KOLZAM podczas prac przy przejeździe.
Nr 14
04.05.2010r. ST40s-08+ST40s-03 ze składem towarowym na odcinku Bukowno Sławków, podjazd pod wiadukt w Bukownie Przymiarkach. 
Nr 13 Film.


04.05.2010r. | Bukowno Przymiarki |
1. ST44-2038 mija wiadukt LHS. Wiadukt w Przymiarkach posiada najdłuższe przęsło wśród istniejących na LHS wiaduktach.  Materiał filmowy.
2. Drezyna DS-2-03 KOLZAM w kierunku Bukowna. Materiał filmowy.
3.
ST44-2038 ze składem towarowym na odcinku Sławków - Bukowno. Zjazd z wiaduktu w Bukownie Przymiarkach.  Materiał filmowy.
Nr 12


17.07.2009r. | Bukowno - Sławków |
1. ST40s-03+ST40s-06 skład towarowy w kierunku Sławkowa LHS uchwycony w rejonie Bukowna Przymiarek.  Materiał filmowy.
2. ST40s-06+ST40s-03 ze składem towarowym na moście rzeki Biała Przemsza w Sławkowie LHS.  Materiał filmowy.
3, 4 oraz 5  ST44-2038+ST44 ze składem towarowym do Sławkowa.
Nr 11


13.07.2009r. | Kępe LHS | ST44-2010+ST44-2007 Skład z rudą żelaza w kierunku Sławkowa LHS, lokomotywa pomocnicza z tyłu składu ST44-2004.
Nr 10  Materiał filmowy.


13.07.2008r.  | Kępe LHS  |

1, 2 ST40s-05+ST40s-07 podąża w kierunku Bukowna,
3,4 ST40s-10+01+ST44-2011+04 podczas manewrów celem mijanki z ST40s-05+ST40s-07 ze składem towarowym. Materiał filmowy.
5,6 ST40s-05+ST40s-07 ze składem towarowym wjazd na mijankę.  Materiał filmowy.
7.  ST40s-10+01+ST44-2011+04 luze podąża w kierunku Sędziszowa.
Nr 9
11.08.2008r. | Olkusz |  ST44-2009+ST44-2048 luzem podąża w kierunku Jaroszowca.
Nr 8

11.08.2008r. | Olkusz |
1. ST44-2038+ST44 ze składem mieszanym podąża w kierunku Bukowna,
2. ST44-2043+ST44-2033 ze składem w kierunku Jaroszowca ,
3. ST44-2062+ST44-2032+ST44-2021+ST44-2006 ze składem towarowym podąża w kierunku Bukowna,
4,5 oraz 6  ST44-2043+ST44-2033 ze składem towarowy w kierunku Jaroszowca.
Nr 7
10.11.2008r. ST44-2042+ST44-2050 z towarem pokonują wiadukt w Kozłowie nad linią kolejową Warszawa-Kraków D29-8 CMK na końcu składu SM48.  
Nr 6  Materiał filmowy.
02.01.2008r. Podwójna trakcja spalinowa ST44 z towarem na odcinku Bukowno-Sławków. 
Nr 5  Film.
02.01.2008r. LHS ST44-2036 + ST44-2049 z towarem na wiadukcie w Bukownie Przymiarki, w dole linia kolejowa D29-62. 
Nr 4.  Materiał filmowy.
02.01.2008r. | Bukowno Przymiarki | Drezyna szerokotorowa.
Nr 3
27.12.2007r.| Sławków - Bukowno Przymiarki | ST44-2004 ze składem towarowym podąża w kierunku Bukowna.
Nr 2
27.12.2007r.| Sławków | ST44+SM48 ze składem towarowym podąża w kierunku Bukowna.
Nr 1
Powrót do Galerii.